Annons

Du är här

Om BrandSäkert

BrandSäkert är tidningen om brandskydd för dig i branschen.

Ansvarig utgivare

Anders Bergqvist, anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se

Redaktion och produktion

Åkesson & Curry AB, redaktionen@brandsakert.se
Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm. Tel 08-402 41 50

Chefredaktör

Anna Karin Källén,
anna-karin.kallen@brandskyddsforeningen.se

Stf. Chefredaktör

Nadine Jones Pioud, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Redaktör

Karin Wandrell, karin.wandrell@brandsakert.se

Utgivare

Brandskyddsföreningens Service AB
Postadress Box 472 44, 100 74 Stockholm,
Besöksadress Årstaängsvägen 21c, Liljeholmen
Tel 08-588 474 00 (vxl), fax 08-662 35 07
www.brandskyddsforeningen.se, sbf@brandskyddsforeningen.se

Prenumeration

För prenumerationsärenden, besök vår prenumerationssida

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Medlem av Fackpressen/Sveriges Tidskrifter. BrandSäkert ges ut av Brandskyddsföreningens Service AB som ägs av Brandskyddsföreningen Sverige. Det är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Redaktionen

BrandSäkert produceras av Åkesson & Curry AB på uppdrag av Brandskyddsföreningen. Åkesson & Curry har lång erfarenhet av redaktionell kommunikation och arbetar, förutom med Brandskyddsföreningen, även med kunder som Vinnova, Teracom och Barncancerfonden.