Annons

Du är här

Vedeldad badtunna nära hus?

Publicerad 17 april 2009

Fråga:

Finns det regler för hur nära man får ha en vedeldad badtunna ett hus? I så fall, hur nära får man ha? Finns det krav på skorstenslängd?

Conny Petersson

Svar:

Det finns inga tydliga regler för placering av vedeldade badtunnor utan man får använda de generella reglerna som finns i Boverkets byggregler, BBR. Innan någon installation utförs ska kommunen kontaktas för att få information om det krävs bygganmälan eller bygglov för att installera en badtunna.

I BBR anges bland annat att brännbar byggnadsdel inte får utsättas för högre temperatur än 85 grader. Ett vedertaget avstånd är 50 cm mellan eldstad och något brännbart. Om det finns något typgodkännande för badtunnan ska den tillhörande monteringsanvisningen följas.

Vad gäller skorstenshöjd är det mer komplicerat. Om badtunnan är hopbyggd med huset ska skorstenen mynna en meter över takets yta, dock minst över nock, enligt BBR. Om badtunnan inte är ihopbyggd med huset får de generella reglerna i BBR avsnitt 5:4 och 6:7 användas. Det är viktigt att kontrollera hur rök och gnistor kan spridas från badtunnans skorsten. Riskfaktorer är bland annat öppna fönster, otät takbeläggning och luftintag till ventilationssystem. Dessa punkter ska även beaktas för grannar som bor nära.

Björn Björkman

Björn Björkman

Brandskydds­föreningen, Sotning och lantbruk

Nummer 3—2009

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2009.