Annons

Du är här

Till minne av Kaare Brandsjö

Publicerad21 oktober 2016  Text Mats Nordenskjöld och Anders Bergqvist

Branschen

Sveriges brandnestor, Kaare Brandsjö, har somnat in, 100 år gammal. Det finns många som kan vittna om Kaares stora betydelse för dagens brandsäkerhet.

Vi har nåtts av beskedet att Kaare Brandsjö har s­omnat in, 100 år gammal. Vi på Brandskydds­föreningen ser med tacksamhet tillbaka på hans livslånga gärningar för ett brandsäkrare Sverige. Kaare blev 1933 medlem i Brandskyddsföreningen och var därmed vår äldste hedersmedlem. Han har också varit anställd på Brandskyddsföreningen under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Kaare har sedan dess samarbetat nära med Brandskyddsföreningen fram till att han valde att pensio­nera sig för några år sedan.

Vi är många som kan vittna om Kaares stora b­etydelse för dagens brandsäkerhet. Kaare var en modig, tålmodig, kreativ och passionerad person – egenskaper som gjorde att han var villig att driva på och göra handling av alla de möjligheter som hela tiden uppstår i livet. Kaare var i våra ögon också en person som representerar de beskrivningar
som används för en framgångsrik entreprenör: nyfiken, hungrig, framåtblickande, outtröttlig och ödmjuk. 

Vi ska inte heller glömma Kaares roll som mentor till många av de yngre personerna som blivit aktiva inom räddningstjänst och brandsäkerhetsområdet. Stöd som uppenbarat sig i personliga samtal, goda råd i samband med räddningsinsatser, orädda och ibland kritiska synpunkter på ledningen av räddningsinsatser eller historiska återkopplingar på a­ktuella områden. Stöd som alltid haft en grund av en genuin vilja av att osjälvständigt dela med sig av erfarenheter som förvärvats under ett fantastiskt rikt och aktivt yrkesliv.

Vila i frid.

Brandskyddsföreningen

Mats Nordenskjöld
Ordförande

Anders Bergqvist
Generalsekreterare

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.