Annons

Du är här

Deltagare på Nordic Fire and Safety Days 2016
Glada miner under premiären av konferensen Nordic Fire & Safety Days i Köpenhamn i juni.

NFSD – ny nordisk konferens om brandforskning

Publicerad9 september 2016  Text Lina Zommorodi

Branschen

I juni samlades Nordens ledande brandexperter i Köpenhamn för att diskutera det senaste inom brandforskning. Fokus låg på brandsäkerhet i Norden och årets program rymde ett 70-tal föreläsningar.

Nära 200 personer besökte nystartade konferensen Nordic Fire & Safety Days, NFSD, på Aalborg universitet i Köpenhamn i mitten av juni. Besökarna kom från hela Norden och representerade privata före­tag, myndigheter, kommuner, forsknings­institut och universitet.

– Vi är duktiga på brandsäkerhet i Nor­den, men vi kan hjälpa varandra att göra det nordiska samhället säkrare, säger Anne Dederichs, forskare inom branddynamik på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, en av arrangörerna bakom konferensen.

Ett syfte är just att bygga broar för ett ökat samarbete över gränserna och för ömsesidig kommunikation mellan forskning och tillämpande parter.

– Det är viktigt och berikande att titta över gränserna och det är viktigt med samarbete. Det kan den här konferensen bidra och inspirera till.

Fokus denna gång var brandsäkerhet i Nor­den och årets program rymde ett 70-tal före­läsningar.

– De var av både teo­retisk och praktisk karaktär. Flera intressanta projekt presen­te­rades också. Det blev många diskus­sioner och folk var nöjda. Det gick jättebra.

Efter att ha tagit del av deltagarnas utvärderingar har arrangörerna även sett möjliga förbättringsåtgärder. En sådan är att besökarna önskar se mer samarbete också med räddningstjänsterna.

Årligt evenemang

För även om det här var den första NFSD, är det inte den sista. Målet är att det ska bli ett årligt evenemang.

– Det finns ett behov av att samlas kring projekt och forskning, och att få ut aktu­ell forskning till näringslivet. Det här är ett effektivt tillfälle för det bjuder på möj­lig­-

heter till nätverkande och att hitta nya

om­råden att lära sig mer om. Kon­fe­ren­sen blir ett sätt att ta del av en vidare kunskapsbuffé då vi kan erbjuda både bred och djup kom­petens som är sam­hällsrelevant för Norden.

2017 kommer konferensen att äga rum i augusti och även då i Köpenhamn, men planen är att på sikt byta värdstad.

– Det gick jättebra i Köpenhamn och det var väldigt tillgängligt för alla. Vi vill bygga upp och förankra konferensen hos målgruppen, men sedan tror vi att det är viktigt att rotera för att befästa konferensen i alla länder och regioner.

Tre föreläsningar

1. Värmeisolering

Det hölls en paneldiskussion om värmeisolering av byggnader.

– EU:s krav på energisparande i byggnader leder till nya byggsätt och involverar mer isolerings­material. På konferensen diskuterades om det finns särskilda brandrisker kring hur man ska tillgodose dessa för brandsäkerhet, säger Anne Dederichs.

2. Tunnelbränder

Tre föreläsningar som bland annat tog upp erfarenheter från brandutveckling i tunnlar samt den tekniska aspekten av evakuering.

3. Bostadsbränder

Ett stort block om allt från branddynamik till statistik kring vem som drabbas.

– Det finns liknande problem i de nordiska länderna där vissa sårbara grupper löper större risker. Det gäller särskilt hemmaboende äldre, och där spelar bemanning stor roll, säger Anne Dederichs.

Nummer 4—2016

Tidningsomslag för BrandSäkert 4 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2016.