Annons

Du är här

Brandskyddsföreningen är på plats under Almedalsveckan 2016 och arbetar vidare med kampanjen för att sprida kunskap om individanpassat brandskydd och belysa den utsatthet som många äldre med funktionsnedsättning befinner sig i när de bor kvar i sina oförä

Äldre i fokus i Almedalen

Publicerad20 maj 2016  Text Lina Zommorodi

Samhälle

Den 6 juli intar Brandskyddsföreningen Almedalen. Via seminarium och aktiviteter i Visby är förhoppningen att sprida kunskap och skapa förändring kring individanpassat brandskydd.

Den 3–10 juli fylls återigen Visby med människor och ett fullspäckat program under Almedalsveckan. Brandskyddsföreningen är på plats för andra året i rad. Även i år ligger fokus på individanpassat brandskydd.

– Det är fortfarande en aktuell fråga och vi tror att det här är ett bra sätt att försöka minska antalet döda och svårt skadade i bränder, säger Suzanne Weigl, kommunikatör på Brandskyddsföreningen.

Äldre står liksom tidigare för en kraftig överrepresentation i olycks- och dödsstatistiken gällande bränder i Sverige. Av de som omkommer är nästan sex av tio över 65 år, visar MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) siffror för 2015.

– Att bo kvar i sitt hus eller sin lägenhet kan vara en trygghet för många äldre, men det innebär också risker. Många behöver ett individanpassat brandskydd och det behöver varken vara svårt eller kostsamt att lösa, säger Suzanne Weigl.

Intresseväckande panelsamtal

Den 6 juli klockan på Westanders trädgård 11.30 håller Brandskyddsföreningen ett lunchseminarium som har sin grund i de här frågorna. Det blir ett spännande panelsamtal där både politiker och intressenter medverkar.

– Vi vill se olika personer som har intresse av eller beslutar om individanpassat brandskydd diskutera den här frågan. Förhoppningen är att få upp frågan på dagordningen, skapa förståelse och sprida kunskap.

Målet är att samtalet ska få både kommunal- och riksdagspolitiker liksom personer som jobbar inom äldreomsorg och socialförvaltning att reagera.

Som ett komplement kommer även aktiviteter pågå på Visbys gator för att ytterligare uppmärksamma frågan. Men där är detaljerna fortfarande hemliga, även om målet är tydligt.

– Vi vill att åskådarna ska få sig en tankeställare. Många vanliga hus och regelverk är dimensionerade för människor med full funktionsförmåga. Samtidigt bor många äldre kvar hemma som inte kan ta sig ur sängen själva. Hur ska de då kunna utrymma vid en brand?

Nummer 3—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2016.