Annons

Du är här

Vem styr larmet?

Publicerad27 november 2014  Text Karin Aase

Larm och utrymning

De flesta brandlarm styr inte bara utrymningssignalen, utan även en mängd andra funktioner som är kritiska vid brand. Trots det besiktigas inte styr­systemen när brandlarmet kontrolleras. Brandskyddsföreningen har tagit fram en rekommendation för att försöka underlätta för fastighetsägare.

Som julgranar ungefär. Så beskriver brand­ingenjören AnnaCarin Carlén vid Brandkonsulterna AB de moderna brandlarm­anläggningarna. I grunden ett brandlarm där man allt eftersom har hängt på fler och fler funktioner som alla är kritiska vid brand och som ska aktiveras när brandlarmet går igång. Hissar som ska köras ner till bottenvåningen, ventilation som ska sättas igång och branddörrar som ska stängas, allt sköts automatiskt på elektronisk väg när styrdatorn vid brandlarmet skickar ut en signal.

I teorin i alla fall. Problemet är att de här systemen sällan behandlas som en enhet, och ofta har de olika funktionerna programmerats in vid olika tidpunkter. I bästa fall kan de fungera ändå, i värsta fall kan signalen till en funktion störa ut signalen till en annan så att brandskyddet inte fungerar som det ska.

Att helheten fungerar är fastighetsägarens ansvar, och många tror idag att så länge brandlarmet är besiktigat så har besiktningsmannen även kontrollerat alla system som styrs därifrån. Tyvärr är det en falsk säkerhet. Eftersom styrsystemen och de funktioner de kontrollerar idag inte räknas som en del av brandlarmet besiktigas de inte heller per automatik när brandlarmet testas.

– Vi tror att det är många fastighets­ägare som inte har det här helt klart för sig.För att belysa frågan och hjälpa dem har vi tagit fram en ny rekommendation, berättar Lars Brodin, rådgivare på Brandskyddsföreningen och ansvarig för projektet.

Rekommendationen är skriven av AnnaCarin Carlén och belyser bland annat hur ansvarsfrågan ser ut, hur man kan göra en samordnad provning av alla system samt hur kommunikationen mellan de inblandade projektörerna kan underlättas. 

Svår gränsdragning

Men även om rekommendationen är utförlig och förhoppningsvis ska kunna hjälpa fastighetsägare att se till att hela systemet fungerar så är det inget nytt regelverk. Och det fastslås tydligt att styrfunktionerna visserligen kan vara kopplade till brandlarmet, men att de inte är en del av larmet och därmed inte omfattas av besiktningen.

– Jag tycker att det är tveksamt om styrfunktioner ska räknas som en del av brandlarmet, säger Jens Hjort, chef för rådgivningen på Brandskyddsföreningen. Visst, systemet kan skicka en signal om att till exempel en branddörr ska stängas vid brand, men då krävs det ju också att det sitter en dörr där. För att brandskyddet ska fungera krävs också att det finns en dörrstängare och att listerna runt om är täta. Att de sakerna finns där hör ju knappast till brandlarmet.

Jens Hjort menar att risken med att lägga in styrfunktionerna i regelverket för brandlarm är att det blir svårt att dra gränsen för vad i fastighetens brandskydd som blir vems ansvar.

– Med den nya rekommendationen vill vi visa på att det är mer än brandlarmet som ingår i fastighetens brandskydd och att någon måste ta helhetsansvaret. Det är inget detaljerat regelverk utan en vägledning som både brandlarmsfirmor, fastighetsägare och till exempel ventilationsfirmor kan titta på för att se hur allt hänger ihop.

Falsk känsla av trygghet

Att styrfunktionerna även i fortsättningen ska stå utanför reglerna för besiktning av brandlarm är dock inte helt okontroversiellt.

– Många fastighetsägare tror att bara för att brandlarmet är besiktigat så fungerar allt som styrs därifrån, men så är det inte idag och det skapar oerhört stora risker. Det hjälper inte med en ny rekommendation när de här funktionerna fortfarande styrs av olika regelverk. Vi måste göra om och göra rätt, säger Claes-Göran Öhman på Södertörns brandförsvarsförbund.

Han menar att som reglerna ser ut idag blir det svårt för honom och hans kollegor att verkligen göra en effektiv tillsyn av brandskyddet i fastigheter.

– Brandlarmet är som nervsystemet i kroppen, det är det tillsammans med styrfunktionerna som gör att stora anläggningar som sjukhus och shoppingcenter planeras för att bli trygga. Men det bygger på att de kontrolleras tillsammans istället för att olika personer ska försöka kontrollera de olika delarna var för sig. Det skapar en falsk känsla av trygghet. Eftersom det är så det ser ut idag blir det väldigt svårt för mig att avgöra om byggnaden verkligen har ett skäligt brandskydd.

Claes-Göran Öhman önskar därför att även styrfunktionerna ska regleras tillsammans med brandlarmet för att tydliggöra vem som har helhetsansvaret. 

– Många besiktningsmän gör redan idag bra besiktningar, men det är vad regelverket säger som är den viktiga frågan.

Går i rätt riktning

Jens Hjort däremot anser att de nya rekommendationerna är ett bra steg i rätt riktning:

– Det vore självklart bra om någon bransch tog på sig helhetsansvaret för den här frågan, men innan vi vet vilka det kan vara kan vi inte gå in och ändra i reglerna. Med rekommendationen hoppas vi istället att vi ska väcka intresset så pass att någon, oavsett om det är brandkonsulter eller besiktningsmän eller någon annan, tar ett steg framåt och tar på sig den här frågan.

Nummer 7—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2014.