Annons

Du är här

Alternativa lösningar – inte avsteg

Publicerad2 maj 2008  Textmup

Debatt

Sluta använda ordet avsteg i samband med brandskyddslösningar som inte ser ut som handboken anvisar. Kalla det för en alternativ lösning istället, för det är en riktigare beskrivning.

Det finns en stor kraft i ords betydelse, likaväl som det finns en stor kraft i väl fungerande brandskyddslösningar. Och man måste vara noga, både med begreppen och vad de står för. Låt oss också hitta ett system där vi kan vara ingenjörer och inte vetenskapsmän.

Det är viktigt att vi hela tiden ser skillnaden mellan analytisk och förenklad dimensionering. Idag drar vi gränsen mellan dessa så fort vi inte följer handbokens lösningar. En analytisk dimensionering borde alltid utgå ifrån vetenskapligt belagda beräkningsmodeller medan en förenklad dimensionering utgår från handbokslösningar och alternativa lösningar till dem. Alternativa lösningar bygger mer på den enskilde bedömarens erfarenhet och referenser och den enskilda anläggningens förutsättningar.

Följ inte reglerna slaviskt

Handboksregler ska inte följas slaviskt. Reglerna har kommit till som exempel och finger-visningar om hur funktionsregler kan tillämpas. De bygger på gamla detaljregler som i sin tur bygger på den tidens kunskap och det då gällande regelverket. De var det bästa som fanns som hjälpmedel för dåtidens brandskyddsdimensionerings-arbete. Nu är det andra tider. Behovet är huvudsakligen detsamma, men ansvaret, regelverket och – inte minst – tron på den enskilde människans möjligheter och ansvar har förändrats. Vi har ett modernare synsätt idag. Det går inte att arbeta med moderna lösningar och samtidigt försöka få in dem i de gamla omoderna strukturerna, metoderna och synsätten.

Om resultatet inte ser ut som i handboken är det många som kallar en lösning som denna för avsteg. Och för många är det en beskrivning på en negativ lösning när det är precis tvärtom. Ett avsteg är bra. Brandkonsulten har använt sina kunskaper för att åstadkomma maximal effekt när det gäller säkerhet, funktion och skydd. Och så har det alltid varit.

Bra brandskydd

Inga lokaler är exakt lika varandra, och om de är det kan verksamheterna i dem variera, eller kunskaperna hos personerna som vistas i och brukar lokalerna. Geografin och närheten till angränsande verksamheter och räddningstjänst är också faktorer som har betydelse när brandskyddsåtgärder ska utformas.

Vad som däremot är exakt lika för alla verksamheter är en önskan om vad som ska uppnås med brandskydd, nämligen:

  • Byggnaden ska klara sig en viss tid.
  • Branden ska hållas kvar i den brandcell där den startade.
  • Branden ska inte spridas.
  • Lokalen ska kunna utrymmas på ett säkert sätt.
  • Räddningspersonalens säkerhet ska inte äventyras.

När vi inte längre kan gömma oss bakom en uniform, hur ska vi kunna verifiera de alternativa utformningarna och få acceptans och gehör för våra förslag till lösningar?

Ska kunderna bedöma våra förslag, eller ska det finnas andra kontrollsystem? Ska dessa personer certifieras, av vem i så fall, och vilka krav ska man ställa för att bli certiferad?

Jan Gustafsson och Mårten Wiberg,
Brandingenjörer, Bengt Dahlgren Brand&Risk AB

Nummer 3—2008

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2008.