Annons

Du är här

Bättre skydd för äldre

Publicerad17 oktober 2006  Text Johan Wingborg

Hur står det egentligen till med brandsäkerheten på landets äldreboenden? Inte så bra upptäckte räddningstjänsten i Varberg när man gjorde flera besiktningar. Så nu storsatsar kommunen på sprinkler för närmare 20 miljoner.

Den 20 maj 2005 började genomgången på Varbergs äldreboenden med stöd av LSO, lagen om skydd mot olyckor. Det visade sig att på en del ställen saknades det brandceller mellan bostadsrummen. Inte heller fanns det alltid dörrstängare och ventilationssystemen klarade inte att stoppa rök.

Bristerna tillsammans med den låga bemanningen på nätterna gjorde att räddningstjänsten bedömde att verksamheten inte var anpassad till det brandskydd som fanns. Därför krävde man ombyggnad av lokalerna eller mer personal på nätterna.

Verklighetstrogen övning

För att undersöka om detta verkligen var nödvändigt valde kommunen att hålla en verklighetstrogen brandövning. Den genomfördes förra hösten och det blev äldreboendet Ölandsgatan som fick vara värd för försöket.

En hel avdelning utrymdes och åtta ur personalen fick agera sovande vårdtagare. När nattpersonalen med hjälp av larmet upptäckte den simulerade branden var det redan mycket svårt att ta sig runt på avdelningen. Resultatet av övningen var skrämmande, få av de boende hade överlevt och dessutom riskerade personalen livet under försöken att undsätta de gamla.

– Vår övning blev en väckarklocka både för politiker och tjänstemän i kommunen. Det är ovärderligt att göra ett realistisk test, säger Magnus Petersson, brandingenjör i Varberg.

Installera sprinkler

När man utvärderat försöket bestämde räddningstjänsten att, med stöd av LSO, ålägga kommunen att antingen bygga om alla äldreboenden eller att installera sprinkler.

– I dag är de boende äldre och sjukare än för 10–20 år sedan. Dessutom har det skett kraftiga personalminskningar inte minst på nätterna. Det är därför helt orealistiskt att tänka sig att två eller tre ur personalen mitt i natten ska lyckas utrymma en hel avdelning. Även med direktlarm till räddningstjänsten tar det en stund innan vi är framme. Så ansvaret för den första insatsen vilar tungt på vårdpersonalen, säger Magnus Petersson.

Arbetet med att installera sprinkler genomförs nu av serviceförvaltningen i samarbete med lokala entreprenörer.

Klart 2008

Serviceförvaltningen arbetar bara med de fastigheter som kommunen äger. Kraven på sprinkler gäller även hos de privata vårdgivarna där kommunen köper vårdplatser. Vem som ska stå för kostnaden där är ännu inte klart. Stora extrautgifter brukar inte vara populärt hos landets kommuner, som ofta är pressade ekonomiskt. Men i Varberg tycker man att det är väl använda pengar.

— När räddningstjänsten kom med sitt krav på sprinkler sa de att om vi motsatte oss ombyggnaden fick vi överklaga. Men det ville vi inte. Det gäller ju säkerheten för våra gamla, den kan vi inte tumma på, menar socialnämndens moderata ordförande Lena Andersson.

– Inte heller den socialdemokratiska oppositionen hade några invändningar, berättar kommunalrådet Jana Nilsson. Säkerhet är viktig och bedömer räddningstjänsten att vi måste ha sprinkler så får vi installera det.

Nummer 6—2006

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2006.